top of page

Meditatie kerkbode Tholen oktober 2015

“Zou ook een machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen?” Jesaja 49:24

Jesaja 49 begint de roepstem van de Heere Jezus. ‘Hoort naar Mij, gij eilanden’. Hij roept het eiland Tholen om naar Hem te horen, om Zijn heerlijkheid te zien, om zich door Hem te laten verlossen. De Heere Jezus gaat vertellen hoe Hij door de Heere gegeven is als Heil voor Israël en Licht der heidenen. Om Zijn volk te reden van hun zonden. Zijn Naam is immers Jezus! Hoort naar Mij! Het heil kan niet op waar Christus gaat spreken. De Heere Jezus vertelt dat Hij gebondenen uit de gevangenis redt. Ook als de Herder stelt Hij Zich voor. Hij zorgt met zoveel liefde voor zijn kudde….met meer liefde en meer trouw dan een moeder! Zou uw oog niet gevangen worden door Zijn schoonheid? Wie zou deze Middelaar niet begeren? Zo’n heerlijk hoofdstuk kan toch alleen maar eindigen in overgave aan Hem? In aanbiddende bewondering?

Maar aan het einde van het hoofdstuk hoor ik een bange roep. Een vraag uit de benauwdheid. Een vraag uit de gevangenis. Uit de gevangenis van Jezus’ vijand. Satans gevangenis.

Wat is dat voor gevangenis? Op de onderste verdieping zie ik een cel waar een jongen uren lang games speelt. Eigenlijk bevalt zijn cel hem wel. In de cel ernaast zit een moslim uit de Koran te lezen. In een cel verderop is een meisje dat schreeuwt naar liefde en daarom haar lichaam onteert. Wat een donkere cellen! Huiveringwekkend koud. Maar wacht…op de tweede verdieping van deze gevangenis is de sfeer beduidend anders. Ik zie een cel met schemerlampjes en wat geestelijke lectuur op tafel. In de hoek van die cel staat zelfs een orgeltje. Wat gezellig! Je zou bijna niet doorhebben dat het een cel betreft. Je kunt in die nette cellen een prima leven leiden, zo te zien. Maar ja…de deur zit evengoed op slot. Het is tenslotte een gevangenis!

Uit één van die cellen komt het geroep. De angstkreet. Daar zit een meisje van het eiland Tholen. Ze zit vast in satans gevangenis. In haar donkere cel viel een straal van licht. Licht van het Evangelie. Ze hoorde de prediking over de Heere Jezus. Maar ze kon tot dat licht niet gaan. Hoe zou ze loskomen uit satans gevangenis?

Wat roept ze? Ze roept om vrijlating. En ze noemt satan de ‘machtige’. Hebt u hem zo leren kennen in uw eigen leven? Zo machtig dat u aan zijn greep niet ontkomen kon? Wie zijn macht niet kent, zit er ontzaglijk diep in! Dit meisje ervaart zijn macht om haar wéér mee te slepen in de zonde. Ze ervaart zijn macht waardoor ze zo verblind is dat ze dat licht amper ziet

Maar nu dat licht in haar cel geschenen heeft, heeft dat meisje in haar angst tal van sleutels geprobeerd. Ze wrikte met de sleutel ‘strijden tegen de zonde’ maar de deur bleef dicht. Ze probeerde de sleutel ‘berouw’, ook tevergeefs. Ze probeerde de sleutel ‘kiezen voor Jezus’ maar nooit was de deur onbeweeglijker dan toen…Ze kwam erachter dat er geen sleutel past. Niet één! Ze kwam erachter dat dat een reden heeft...

Want hoe noemt ze de gevangenisbewaarder? ‘De rechtvaardige’! Wat? Satan rechtvaardig? ‘Meisje, je vergist je, hoe kom je daarbij?’ Het meisje heeft het goed. Toen die straal van licht in haar cel viel is ze gaan lezen in de Bijbel. In Genesis 3 las ze haar eigen geschiedenis. Geschapen in de vrijheid. Geschapen voor God. Maar zij had zichzelf overgegeven in satans macht. Vrijwillig zijn gevangenis betreden. Haar handen naar satan uitgestrekt om door hem geboeid te worden. Dit meisje weet: mijn schuld…mijn schuld! Hij is rechtvaardig als hij mij in eeuwigheid gevangen houdt.

Kwam die belijdenis ooit uit uw hart? Rechtvaardig gevangen in het duister. En soms…ja zoals hier in Jesaja 49 zo veel van dat licht dat je cel binnenvalt…maar er niet bij kunnen...rechtvaardig in het donker gevangen.

Hoe zou die gevangenisdeur ooit opengaan? Hoe zou ik ooit kunnen breken met die zonde? Hoe zou ik ooit kunnen geloven? Dit meisje roept het uit in haar angst en smart…ja, eigenlijk ontbreekt haar de moed om nog te roepen, want wie zou haar horen?

Maar er komt antwoord! Antwoord van de hemel. De Heere spreekt. ‘Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen’ (49:25a). Juist waar het haar totaal hopeloos leek…een belofte van vrijlating aan de gevangene van de rechtvaardige.

Maar hoe kan dat? Hoe kan de Heere dat meisje vrijmaken als ze rechtvaardig gevangen zit? ‘Met uw twisters zal ik twisten’ zegt de Heere. Twisten betekent hier aanklagen. De satan was rechtvaardig, maar Ik zal hem nu aanklagen zegt de Heere. Ik zal laten zien dat Hij niet langer rechtvaardig is. O wat een hoopgevende beloften voor dat meisje. Maar hoe kant dat toch? Hij is niet langer rechtvaardig. Want er is een losprijs voor jou betaald meisje. Er is bloed! Er is bloed ter verlossing. Nu wordt door de Heere een sleutel omgedraaid in het slot van de gevangenisdeur. En op die sleutel staat geschreven: “het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde”. Niet alleen bloed op Golgotha, maar dat bloed op haar geweten. De enige sleutel, door de Heere Zelf geschonken…ja, de deur gaat open, het meisje gaat uit…o wat een heerlijk licht! Wat ziet ze Hem nu goed…dat Licht der heidenen…wat een heerlijkheid in Hem! En vrij is ze… Wat een blijdschap zingt er in haar hart: ‘Geen verdoemenis voor die in Christus Jezus zijn’. Zou dat meisje deze dag nog ooit vergeten? Nee, dat nooit.

U wordt geroepen, eiland Tholen. Als u nog rustig doorleeft in uw cel, weet dan dat u rechtvaardig gevangen zult blijven…eeuwig. Maar als u uit de cel wilt, laat toch alle sleutels van uw eigen denken, kunnen en willen vallen…want de deur blijft er mee dicht! Als u voor de dichte deur staat, rechtvaardig gesloten, is hier de belofte van de ontfermende God! ‘Indien de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u waarlijk vrij zijn!’


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page