top of page

‘Als u in alles verwarring ziet ontstaan…en vijanden midden in de kerk zich sterk maken… om af te breken haar leer, tucht en regering; gedenk dan dat de Heere heeft gezegd dat in het donkerst van de nacht een morgenster kan opkomen, een Reformatie in weerwil van de hel’ – Ralph Erskine

press to zoom

‘Zielen die in Christus zijn, worden door de Morgenster zó beschenen, dat al Gods voorzienigheid, het zij zoet of zuur, hun zielen rijpt voor de eeuwige heerlijkheid’- C.H. Spurgeon

press to zoom

‘Christus zal hier onze Morgenster zijn, schijnend als de voorbode van de naderende dag. Nog een kleine tijd en Hij zal opgaan over onze zielen als de zon in haar kracht. Onze Zon zal niet meer ondergaan en nooit zal er nog een wolk tussenkomen – geen bedekking op onze harten of op Zijn aangezicht – maar de Heere zal ons eeuwig Licht zijn, de Verlosser onze heerlijkheid’ - Jonathan Edwards

press to zoom

‘Als u in alles verwarring ziet ontstaan…en vijanden midden in de kerk zich sterk maken… om af te breken haar leer, tucht en regering; gedenk dan dat de Heere heeft gezegd dat in het donkerst van de nacht een morgenster kan opkomen, een Reformatie in weerwil van de hel’ – Ralph Erskine

press to zoom
1/8
bottom of page