Contact

Kand. R.J. Jansen
Kosterstraat 22
8171 CB  VAASSEN

0578-701023

Veel preekbeurten en lezingen van R.J. Jansen worden georganiseerd door Stichting Ikabod.

Wilt u de voortgang van deze bediening steunen, maak dan uw gift over op:

NL98RABO 0341930857 t.n.v. Stichting Ikabod

De blinkende Morgenster - preken van kand. R.J. Jansen

‘Christus zal hier onze Morgenster zijn, schijnend als de voorbode van de naderende dag. Nog een kleine tijd en Hij zal opgaan over onze zielen als de zon in haar kracht. Onze Zon zal niet meer ondergaan en nooit zal er nog een wolk tussenkomen – geen bedekking op onze harten of op Zijn aangezicht – maar de Heere zal ons eeuwig Licht zijn, de Verlosser onze heerlijkheid’ - Jonathan Edwards