top of page

Als de nacht op zijn donkerst is en de morgenster verschijnt, staat dat hemellicht te getuigen van de naderende dag die de Schepper geeft.

 

Als de nacht van zonde en oordeel over een verloren mens op zijn donkerst is, doet God de Heere Jezus Christus verschijnen als de Morgenster (2 Petr. 1:19, 2 Kor. 4:6). Zijn heerlijk licht kondigt een nieuwe dag af van vredesleven met een Drie-enig God.

 

Als de nacht van ongeloof, demonie en oordelen in de kerken en in de wereld op zijn donkerst is, noemt de Heere Jezus Zichzelf ‘de blinkende Morgenster’ (Openb. 22:16-17). Daarmee vertroost Hij Zijn Gemeente, dat Hij haastig tot haar wederkomt. Het licht van de Morgenster doet hen uitzien naar die nieuwe Dag. Zijn Geest leidt hen om in de tijd die nog rest uit Hem, door Hem en tot Hem te leven.

Ook gebiedt Christus goddelozen tot Zijn licht te komen, opdat ze niet tot de buitenste duisternis worden weggestoten als Hij wederkomt.

 

De Morgenster gaat op in het hart, wanneer de Heilige Geest de Schrift bestraalt en het hart verlicht. Daarom worden wij allen vermaand om acht te geven ‘op het profetische Woord, dat zeer vast is’ (2 Petr. 1:19). Alle geloof dat niet is uit de Heilige Geest en alle gepreekte leer die niet is naar het Woord zal ‘geen dageraad hebben’ (Jes. 8:20). Daarom hebben wij onderwijs nodig dat naar de Schrift is. Onderwijs waarin Christus wordt gepreekt als de Rechtvaardigheid, Heiligmaking en volkomen Verlossing voor duistere zondaren (1 Kor. 1:30).

 

Het is mijn gebed dat de inhoud van deze website door de HEERE gebruikt wordt tot verheerlijking van de blinkende Morgenster, de Heere Jezus Christus.

 

R.J. Jansen

‘En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten’ 2 Petrus 1:19

Events & Announcements

January 03, 2023

Dit is uw eerste evenement

Vertel mensen meer over dit item. Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

February 23, 2023

Dit is uw tweede evenement

Vertel mensen meer over dit item. Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

May 28, 2023

Dit is uw derde evenement

Vertel mensen meer over dit item. Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Please reload

bottom of page