De blinkende Morgenster - preken van kand. R.J. Jansen

‘Christus zal hier onze Morgenster zijn, schijnend als de voorbode van de naderende dag. Nog een kleine tijd en Hij zal opgaan over onze zielen als de zon in haar kracht. Onze Zon zal niet meer ondergaan en nooit zal er nog een wolk tussenkomen – geen bedekking op onze harten of op Zijn aangezicht – maar de Heere zal ons eeuwig Licht zijn, de Verlosser onze heerlijkheid’ - Jonathan Edwards